Personen en familierecht

Vandaag de dag doen zich veelvuldig complicaties voor op het gebied van het personen- en familierecht. Een echtscheiding, de beëindiging van een samenleving, het regelen van een goede omgangsregeling voor de kinderen en de alimentatie brengen onder andere vaak veel onenigheid en emoties met zich mee.

Onze advocaten zijn in staat om met al deze emoties om te gaan. Het is om die reden dat de advocaten van Advocatenkantoor De Vroom zoeken naar een snelle en doelgerichte oplossing, indien mogelijk door middel van (echtscheiding)bemiddeling. Wij hebben uitgebreide ervaring met het maken van convenanten en ouderschapsplannen die maar voor één uitleg vatbaar zijn.

Door onze uitgebreide kennis, speciaal op onder andere boekhoudkundig- en belastingtechnisch gebied, behandelen we vaak ingewikkelde en vermogende boedelverdelingen na echtscheiding.

Ook andere conflicten die direct of indirect te maken hebben met het beëindigen van een relatie lossen we adequaat op. Daarnaast hebben we ruime ervaring op het terrein van gezagskwesties, voogdij, adoptie, vaderschapsacties, naamswijziging, curatele en alle andere geschillen die kunnen ontstaan in of vanuit het personen- en familierecht. Wij hebben de nodige expertise opgebouwd inzake kwesties waarbij de Raad voor de Kinderbescherming als wel Bureau Jeugdzorg een rol spelen.

In extreme gevallen kunnen we een straat en/of contactverbod bij de voorzieningenrechter vragen.

 • Pim de Vroom

  Mr.W.A.de Vroom

  Advocaat

  W.A. de Vroom:

  “Mr. W.A. (Pim) de Vroom, heeft na zijn studie audiovisuele vormgeving ongeveer 20 jaar als zelfstandig audio-visueel vormgever gewerkt. In 1990 is hij begonnen aan de studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde civielrechtelijk af bij Prof. Mr. Schoordijk. 1n 1998 werd hij beëdigd als advocaat en startte zijn eigen advocatenkantoor.”

 • Pim de Vroom

  W.A. de Vroom

  Advocaat

  W.A. de Vroom:

  “Mr. W.A. (Pim) de Vroom, heeft na zijn studie audiovisuele vormgeving ongeveer 20 jaar als zelfstandig audio-visueel vormgever gewerkt. In 1990 is hij begonnen aan de studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde civielrechtelijk af bij Prof. Mr. Schoordijk. 1n 1998 werd hij beëdigd als advocaat en startte zijn eigen advocatenkantoor.”

 • Eef Gysenbergs

  E. Gysenbergs

  Advocaat

  E. Gysenbergs:

  “Mr. E. (Eef) Gysenbergs studeerde in 2008 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universidad Barcelona. Daaropvolgend behaalde zij in 2009 een Master diplomatie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. In 2010 verhuisde ze naar Nederland en werd ze na het afleggen van een proeve van bekwaamheid in 2012 beëdigd als advocaat aan de balie te 's-Hertogenbosch.”

 • Eef Gysenbergs

  E. Gysenbergs

  Advocaat

  E. Gysenbergs:

  “Mr. E. (Eef) Gysenbergs studeerde in 2008 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universidad Barcelona. Daaropvolgend behaalde zij in 2009 een Master diplomatie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. In 2010 verhuisde ze naar Nederland en werd ze na het afleggen van een proeve van bekwaamheid in 2012 beëdigd als advocaat aan de balie te 's-Hertogenbosch.”

 • Felix van den Ekart

  Mr. F. van den Ekart

  Fiscalist

  F. van den Ekart:

  “Mr. F. (Felix) van den Ekart behaalde in 1987 aan de Universiteit van Nijmegen zijn meestertitel in de rechten. Daarna specialiseerde hij zich in het fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1998 is hij nauw verbonden aan Advocatenkantoor De Vroom en ondersteunt hij de advocaten bij fiscale aangelegenheden. Daarnaast heeft Felix een eigen fiscaal adviesburo.”