Tarieven

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Over het honorarium dat Advocatenkantoor De Vroom voor haar cliënten in rekening brengt, wordt direct duidelijkheid verschaft. Wij streven ernaar de tarieven zo redelijk mogelijk te houden door bij de bepaling daarvan tevens rekening te houden met het belang van uw zaak, de aard van de werkzaamheden en uw eigen financiële omstandigheden.

Voor intermediairs en voor bedrijven waar we optreden als huisadvocaat maken we speciale financiële afspraken of gelden speciale tarieven.

Voor bepaalde standaard procedures bestaat tevens de mogelijkheid om een afgesproken totaal prijs overeen te komen. Voor de aanvang van de werkzaamheden wordt hierover, samen met de advocaat duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd om later misverstanden te voorkomen.

Het honorarium wordt gedeclareerd op basis van het afgesproken uurtarief en de tijd die aan uw zaak besteed wordt. Dit uurtarief wordt vooraf met u besproken in een intake gesprek en vastgelegd in een heldere opdrachtbevestiging samen met de inhoud van de opdracht. Maandelijks ontvangt u van ons een gespecificeerde nota. Op deze wijze blijven uw kosten overzichtelijk en komt u niet plotseling voor verrassingen te staan. Tevens brengen wij u in rekening hetgeen het kantoor voor u heeft voorgeschoten, zoals onder andere griffierechten en uittreksels.

Op alle aan Advocatenkantoor De Vroom verleende opdrachten en geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden bij iedere opdrachtbevestiging ter hand gesteld. Advocatenkantoor De Vroom is van mening dat een ieder recht heeft op juridische hulp en behartigt daarom ook de belangen van particulieren die door een te laag inkomen de advocaatkosten niet helemaal zelf kunnen betalen. Dit houdt in dat er in zo'n geval een inkomenafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht moet worden die door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt vastgesteld. Er worden echter nog wel bijkomende kosten in rekening gebracht zoals griffierechten (indien er een procedure volgt) en voor u voorgeschoten kosten zoals uittreksels, deurwaarderskosten en dergelijke. Ook deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Indien u aarzelt over de haalbaarheid van een zaak of als u tevoren een kosten-/batenanalyse wilt laten uitvoeren of u wilt een 'second opinion', kunt u dit in een eerste gratis kennismakingsgesprek aangeven. U overhandigt dan alle relevante stukken. Advocatenkantoor De Vroom bestudeert vervolgens uw zaak tegen een afgesproken prijs en brengt u daarna verslag uit. U kunt zo op voorhand inschatten wat in uw geval de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, zowel inhoudelijk, als praktisch, als financieel.

 • Pim de Vroom

  Mr.W.A.de Vroom

  Advocaat

  W.A. de Vroom:

  “Mr. W.A. (Pim) de Vroom, heeft na zijn studie audiovisuele vormgeving ongeveer 20 jaar als zelfstandig audio-visueel vormgever gewerkt. In 1990 is hij begonnen aan de studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde civielrechtelijk af bij Prof. Mr. Schoordijk. 1n 1998 werd hij beëdigd als advocaat en startte zijn eigen advocatenkantoor.”

 • Pim de Vroom

  W.A. de Vroom

  Advocaat

  W.A. de Vroom:

  “Mr. W.A. (Pim) de Vroom, heeft na zijn studie audiovisuele vormgeving ongeveer 20 jaar als zelfstandig audio-visueel vormgever gewerkt. In 1990 is hij begonnen aan de studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde civielrechtelijk af bij Prof. Mr. Schoordijk. 1n 1998 werd hij beëdigd als advocaat en startte zijn eigen advocatenkantoor.”

 • Eef Gysenbergs

  E. Gysenbergs

  Advocaat

  E. Gysenbergs:

  “Mr. E. (Eef) Gysenbergs studeerde in 2008 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universidad Barcelona. Daaropvolgend behaalde zij in 2009 een Master diplomatie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. In 2010 verhuisde ze naar Nederland en werd ze na het afleggen van een proeve van bekwaamheid in 2012 beëdigd als advocaat aan de balie te 's-Hertogenbosch.”

 • Eef Gysenbergs

  E. Gysenbergs

  Advocaat

  E. Gysenbergs:

  “Mr. E. (Eef) Gysenbergs studeerde in 2008 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universidad Barcelona. Daaropvolgend behaalde zij in 2009 een Master diplomatie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. In 2010 verhuisde ze naar Nederland en werd ze na het afleggen van een proeve van bekwaamheid in 2012 beëdigd als advocaat aan de balie te 's-Hertogenbosch.”

 • Felix van den Ekart

  Mr. F. van den Ekart

  Fiscalist

  F. van den Ekart:

  “Mr. F. (Felix) van den Ekart behaalde in 1987 aan de Universiteit van Nijmegen zijn meestertitel in de rechten. Daarna specialiseerde hij zich in het fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1998 is hij nauw verbonden aan Advocatenkantoor De Vroom en ondersteunt hij de advocaten bij fiscale aangelegenheden. Daarnaast heeft Felix een eigen fiscaal adviesburo.”